Grunnlaget for Peder Halvorsen Industrier AS sin etablering i Kvinesdal er basert på økt satsing på offshoremarkedet. Gjennom flere års produktutvikling har bedriften nå kommet i posisjon for å utnytte vekstmulighetene i dette markedet gjennom egne nyutviklede produkter. Dette vil kunne skape rom for økt lønnsom verdiskaping og vekst. For å sikre sin ekspansjon ønsker bedriften nye og bedre rammebetingelser enn hva nåværende lokalisering på Sira kan gi. Bedriften ønsker derfor å flytte den offshorerelaterte delen av virksomheten samt administrasjonen til nye lokaliteter i Kvinesdal. De øvrige deler av virksomheten forutsettes videreført på Sira med dagens produksjon. 
Den aktuelle tomten er på 27 dekar og grenser til tidligere E39, Øye Smelteverk og utløpet til Kvina.
Vest-Agder fylkeskommune har både i Fylkesplanen og Økonomiplanen vektlagt betydningen av å kunne tilby næringslivet i fylket konkurransedyktige rammebetingelser. Satsingen på tilrettelegging av næringsområder og – miljøer, som bidrag til økt lønnsom verdiskaping, har i flere år vært et sentralt virkemiddel.
Tilrettelegging av industriområdet på Øye gir etter fylkeskommunens vurdering flere direkte og indirekte effekter. Den vil bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser i Flekkefjord. Det vil bli skapt nye arbeidsplasser, herav flere teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser på høyt nivå. Dette vil ha en positiv effekt for hele Listerregionen. Etableringen vil også bidra til å sikre og videreutvikle næringsstrukturen i regionen, spesielt for Kvinesdal. Næringslivet i regionen står overfor store muligheter og utfordringer for å kunne utnytte mulighetene innen offshore. Som følge av omlegging av E39, får næringslivet tilgang til et større felles bo- og arbeidsmarked i regionen. Den nye bedriftens lokalisering vil bli mer sentral i forhold til dette markedet, noe som vil kunne gi en samlet økt positiv effekt på arbeidsmarkedet for hele regionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2007 | Skriv ut siden

Da EVS Viking Rally fra Oslo til Stavanger, med kun nullutslippsbiler, nådde Kristiansand tirsdag 12. mai var det show, opplevelser, utstillinger og masse spennende å oppleve i Tresseområdet. Det var annonsert en autoslalomkonkurranse mellom fylkesordfører Thore Westermoen og kristiansandsordfører Per Sigurd Sørensen. Sørensen deltok ikke og ble erstattet av bystyremedlem og gruppeleder for AP Trond Blattmann. Det ble opplyst av banespeakeren at Blattmann vissnok kjørte feil. Han tok en venstre sving hvor han skulle valgt å kjøre til høyre. Han vant med meget knapp tid. Begge kjørte meget sterke løp. Westermoen opplyste etter løpet at ettersom fylkeskommunen innehar en sentral rolle også i trafikksikkerhet måtte han ta hensyn til også det.