I går ble det avholdt et felles møte mellom representantene fra fylkesutvalget og kommunalutvalget i Kristiansand i Fylkeshuset. Fra kommunens side uttrykte en stor tilfredshet over hvordan arbeidet med drop-outs i skolen drives. Fylkeskommunens innsats ble betegnet som forbilledlig. Det ble også klart at flere i kommunen ser behov for en videregående skole i Randesund øst for Kristiansand sentrum og en internasjonal skole på videregående nivå i landsdelshovedstaden.

Når det gjelder internasjonal videregående skole ble det opplyst at fylkestinget i desember i IBO logofjor tok initiativ til å få i gang igjen et tilbud om International Baccalaureate (IB) på Kristiansand Katedralskole. Arbeidet med dette har vært i gang med håp om å starte opp allerede fra høsten av. Det har imidlertid skjedd så mye siden skolen sist var IB-skole frem til 1994 at den må gjennom en formell godkjenningsprosess på ny, og da blir tiden frem til høsten 2007 for knapp. Derfor vil det bli neste års 1.klassinger som får tilbudet.
Det ble fra kommunens side redegjort for at det vil foregå en betydelig boligutbygging i østre Kristiansand i årene fremover. Den såkalte ”Randesundsbyen vi snart ha en så stor befolkning at den vil bli større en nesten alle andre byer på Sørlandet. Behovet for en skole i området blir derfor betegnet som stort.
Fra fylkespolitikerne ble det gjort klart at det ikke er planlagt en ny videregående skole i Randesund i kommende fireårsperiode. Fylkeskommunen holder nå på å oppgradere skolene i Kristiansand både på Gimle og ved å bygge ny skole på Tangen i Kristiansand sentrum. Det er imidlertid klart at antall ungdom som skal inn i videregående opplæring vil ha en merkbar økning fra 2015. Innen da må en ha en løsning klar. I den sammenheng vil en også måtte se hvordan behovene og mulighetene er i nabokommunene mot øst.
Kommunen er imidlertid opptatt av at en det foretas en avklaring av en ny videregående skole i østre Kristiansand tidligst mulig. Dette er viktig når kommunen planlegger blant annet arealdisponeringer samt vei og kollektivtrafikkløsninger for årene fremover. Fra fylkeskommunens side ble det til dette opplyst at det fra fylkespolitikerne er bestilt en utredning fra fylkesutdanningssjef Eva Bergh om spørsmål knyttet til en eventuell ny skole på østsiden av Topdalsfjorden.   
Fellesmøte mellom fylkesutvalget og kommunalutvalget fra Kristiansand kommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2007 | Skriv ut siden