Fra 2005 til 2006 brutto driftsutgifter til videregående opplæring for landets fylkeskommuner økt med 1,2 milliarder kroner, tilsvarende henimot sju prosent. For Vest-Agder fylkeskommunes del var det i tilsvarende periode en økning på vel 25 millioner kroner, som tilsvarer rundt fire prosent. Antall elever i fylkeskommunale videregående skoler på landsplan økte med 2 900 og antall lærlinger økte med 2 500. For Vest-Agders del økte antallet elever  med 41 og det ble inngått 73 flere lærekontrakter.

I 2006 var det 174 017 elever ved landets fylkeskommunale videregående skoler. I Vest-Agder var antallet 6337. I følge økonomiplanen for Vest-Agder fylkeskommune vil antall elever i fylket øke de neste årene. Det forventes størst elevvekst i Kristiansandsregionen.
I  løpet av de seneste årene har fylkeskommunen foretatt en betydelig oppgradering av både Vågsbygd videregående skole og Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Nå er byggearbeidene på den nye Tangen videregående skole som skal huse 940 elever fra høsten 2009 i gang. På Gimle oppgraderes Kristiansand katedralskole og Gimle videregående skole, som fra i sommer blir slått samen til en skole med navnet Kristiansand katedralskole Gimle. På et møte mellom fylkespolitikere og kristiansandspolitikerne nylig ble det også klart at det må etableres et nytt skoletilbud i Kristiansand øst om noen år. Fylkesutdanningsjefen er i ferd med å utrede dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer