Fylkesutvalget bevilget i dag 2,57 millioner kroner som fylkeskommunens bidrag til reiselivsrelaterte tiltak i landsdelen i år. 2 millioner kroner utgjør Vest-Agder fylkeskommunens finansiering av Sørlandet Reiselivs handlingsprogram for året. Aust-Agder fylkeskommune bidrar med like mye. En halv million kroner går til markedskampanjen Skattejakt på Sørlandet. Også her bidrar nabofylket med tilsvarende beløp. De øvrige 70.000 kronene disponeres som såkalte frie midler til prosjekter i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2007 | Skriv ut siden