I en artikkel, som Nettavisen for fagopplæring www.fagopplaering.no presenterer i disse dager om internasjonal situasjon for lærlingordning, går det frem at Vest-Agder er det fylket i landet som har høyest andel ungdom per årskull i alderen 15 til 19 år i lære. Godt over en tredjedel – 37,4 prosent av ungdommene i Vest-Agder – satser på fag- og yrkesopplæring. Det er betydelig over hva som er gjennomsnittet for landets fylker med en prosentandel på 27,6. -Dette dokumenterer at næringslivets gode samarbeid med fylkeskommunen her i Vest-Agder fungerer svært bra, sier Jon Grindland som leder fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mars 2007 | Skriv ut siden