Vest-Agder Kollektivtrafikk har utarbeidet et opplegg for effektivisering av bussdriften i Kristiansands-regionen. Forslagene omfatter blant annet ruteendringer på grunn av vanskelig fremkommelighet, tilbudsjusteringer om sommeren og omlegging av bussmetroens trase.  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttalte seg i dag enstemmig enig i de prinsippelle forhold som legges til grunn for effektiviseringen og  endring i bussdriften. Saken skal videre til fylkesutvalget. Effektiviseringsopplegget ble drøftet i Areal- og Transportplanutvalget for Kristiansands-regionen nylig uten at det fremkom noen merknader.

av admin, publisert 28. mars 2007 | Skriv ut siden