Fylkesutvalget godkjenner at fylkesordfører Thore Westermoen skal være Agders representant i Skandinavisk Triangel med fylkesordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder som vararepresentant. Bakgrunnen er at det for å få en lik representasjon fra Norge, Sverige og Danmark ble besluttet på et møte i vinter at det skal møte tre politiske representanter fra hvert land.  For Norge betyr det at disse fordeles med en på Agder, en fra Østfold og en fra fylkene; Buskerud, Telemark og Vestfold.  Fylkesordførerne er blitt enige om hvordan dette løses på Agder.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden