På et møte mellom representanter fra fylkesutvalgene og fylkesrådmennene i Agder-fylkene og Rogaland i Stavanger i går tok fylkesordfører Thore Westermoen opp den sterke protesten som fylkespolitikerne i Vest-Agder har rettet mot helseminister Sylvia Brustads signal om å flytte sykehuset i Flekkefjord over til Helseregion Vest. Han viste til at også ledelsen på Sørlandet sykehus HF protester kraftig mot helseministerens ide. Flere av fylkespolitikerne fra Rogaland kjente ikke saken. De ba om å få oversendt protestene som Westermoen henviste til og uttrykte stor forståelse for argumentasjonen Westermoen fremførte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mars 2007 | Skriv ut siden