Seks storbyområder får i år til sammen 107,2 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet for å gjennomføre særlige tiltak for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne. Midlene hentes fra årets bevilgning til den statlige ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene”, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. Kristiansand-området ved Vest-Agder fylkeskommune får en pott på 11,1 millioner kroner. Dette er betydelig lavere enn i fjor da tilsvarende pott var på 25 millioner kroner.

Etter gjennomgang av mottatte søknader fra seks byområder har departementet fordelt midlene slik:
Oslo kommune: 43 millioner kroner
Bergen kommune: 25 millioner kroner
Trondheim kommune: 10,2 millioner kroner
Kristiansand-området ved Vest-Agder fylkeskommune: 11,1 millioner kroner
Stavanger-området ved Rogaland fylkeskommune: 14 millioner kroner
Tromsø ved Troms fylkeskommune: 4 millioner kroner

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2007 | Skriv ut siden