Det ligger an til tre interessante friluftsdager i Kristiansand. Onsdag 30. mai starter den sjuende landskonferansen i friluftsliv med hovedbase på Radisson SAS Caledonien Hotell og befaringer til flere spennende friluftsarenaer i regionen. Konferansen vil være med å sette friluftsliv på dagsorden og den vil være en viktig møteplass for alle som arbeider innen området. Konferansen arrangeres av Direktoratet for naturforvaltning, Friluftslivets fellesorganisasjon og Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og en regional ressursgruppe hvor blant annet Vest-Agder fylkeskommune er med.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden