Ap-ledelsen forsøkte i det lengste å holde regiondebatten borte fra landsmøtet i helgen, skriver Sunnmøreposten.. Allikevel tok en lang rekke utsendinger ordet på landsmøtet for å snakke om regioner. Med unntak av Torill Melheim Strand fra Møre og Romsdal, var kravene uten unntak at regjeringen måtte sørge for en reform som innebærer få regioner og overføring av store oppgaver. Tallene som ble brukt fra talerstolen var fra sju til ti regioner.

En av forkjemperne for å få mer innhold i reformen er fylkesordfører i Sør-Trøndelag, ToreTore Sandvik Sandvik. Han er arktitekten bak den uttalelsen landsmøtet vedtok. Rett før uttalelsen ble vedtatt gikk han på talerstolen og slo fast at dette betyr en ny vending i kampen for store regioner. -Ap skaper nå ny bevegelse i regionreformen. Det er bra og viktig at det nå slås fast at større regioner vil bety ytterligere oppgaver av betydelig omfang, slo Sandvik fast uten at noen protesterte på det.

Landsmøtets vedtak om forvaltningsreformen har følgende ordlyd: ”Arbeiderpartiet vil ha tre folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge. Arbeiderpartiet er enig i de mål regjeringen legger til grunn for forvaltningsreformen. Gjennomføringen av reformen må ha et innhold og omfang som sikrer en langsiktig stabil løsning for det regionale folkevalgte nivå. Vi vil bygge sterke folkevalgte regioner for framtida. I forbindelse med forvaltningsreformen er det flyttet oppgaver til regionene. I det videre arbeidet vil Arbeiderpartiet ha som ambisjon at regionene kan ta på seg ytterligere oppgaver. Det skal nå gjennomføres en omfattende prosess der fylkene og kommunene selv skal bidra til å finne konklusjon på hvordan strukturen skal bli framover. Vi legger til grunn at regjeringen følger opp dette. Arbeiderpartiets mål er færre, større og sterkere regioner enn dagens fylkeskommuner. Dette gir grunnlag for oppgaver av betydelig omfang, i tråd med partiets vedtatte program.”

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)