I et fylkesutvalgsmøte i forrige uke ble det klart at Vest-Agder fylkeskommune gir 150.000 kroner som tilskudd til utarbeidelse av en tettstedsanalyse i Spangereid i Lindesnes kommune. Denne skal omfatte en vurdering av utendørsarealene i hele Spangereid under ett. Det skal lages en tettstedsplan for området med fokus på blant annet trafikksikkerhet og kulturminner. Det skal også utarbeides en formingsveileder der materialvalg er inkludert og i tillegg detaljplaner for enkelte områder.

Tilskuddet fra fylkeskommunen tilsvarer det beløpet kommunen har søkt om. Kommunen bidrar med et tilsvarende beløp.  Fylkeskommunen vil også bidra med kompetanse i arbeidet. Prosjektet er organisert ved at representanter fra kommune, politikere, velforeninger, skolen og næringslivet deltar på arbeidsmøter sammen med konsulentfirmaet Grønn Strek. 
Prosjektet skal være avsluttet i løpet av 2007.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2007 | Skriv ut siden