Dagens moderne busser krever en minstestandard på veinettet, mener VAK, som vil arbeide videre med å få frem klarere krav til dette både med hensyn til veikrav og parkering i traseen. En tar imidlertid allerede nå konsekvensen av dette og foreslår en del nødvendige ruteendringer.
Sommerrutene er et annet effektiviseringsområde som vil innebære et  redusert rutetilbud i hele regionen som følge av lavere trafikk, spesielt bortfall av skoleskyss. Fylkesrådmann Tine Sundtoft mener VAK har fullmakt til å foreta de reduksjonene som er hensiktsmessig. Normalt vil dette dreie seg om opptil 30 prosent reduksjon i tilbudet.
Omlegging av bussmetroens trase er også et effektiviseringsområde. Det legges opp til å kjøre flere bussmetroruter korteste vei. Konkret betyr det å kjøre gjennom E-18 tunnelen. Foreløpig gjeldet dette bare rute M2 Voiebyen - Hånes, men det kan bli flere etter hvert. Når erfaringene med den foreslåtte omlegging foreligger vil VAK vurdere hele metronettet samlet. Fylkesrådmannen synes det er logisk at metrobussene kjører raskeste vei for hovedtrafikken, men det betyr at tilbudet til HiA må etableres på en annen måte.
Nedlegging og omlegging av ruter hvor veinett og trase ikke holder minstekrav pekes også på som et tiltak. I denne omgang gjelder dette Skaugo.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2007 | Skriv ut siden