Regjeringen utvider Den kulturelle skolesekken til å omfatte elever i den videregående skole. Fra og med neste skoleår vil det iverksettes pilotprosjekter i syv fylkeskommuner: Vest-Agder, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Troms, Oppland og Hedmark. Bevilgningen til Den kulturelle skolesekken økes med om lag 6 millioner kroner som vil bli avsatt til pilotprosjektene. Vest-Agder fylkeskommune får en av disse millionene. Utvidelsen til videregående skole er nedfelt i Soria Moria-erklæringen.

- Den kulturelle skolesekken underbygger våre demokratiske prinsipper ved å gi et profesjonelt kulturtilbud til barn og unge uavhengig av bakgrunn.  Elever i den videregående skole er i en viktig fase i livet og vi ønsker å gi også de litt eldre elevene tilbud om Den kulturelle skolesekken, sier kulturminister Trond Giske.
 
- I løpet av de seks årene Den kulturelle skolesekken har eksistert i grunnskolen, har det bygget seg opp mye kompetanse og gode modeller for samarbeid mellom kunstnere, kulturarbeidere, fylkeskommuner, fylkesmenn, kommuner og skoler. Disse erfaringer danner et godt utgangspunkt når vi nå utvider tilbudet til elever i aldersgruppen 16-18 år, sier statsråd Giske.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. april 2007 | Skriv ut siden