I 1954 ble det reist en topp moderne sjømannskole på en av de fineste tomtene i Farsund. Inntil da hadde sjømannselevene blitt undervist på Farsund Gymnas. Mang en sjømann fra både lokalsamfunnet og andre steder i landet la på den nye skolen det faglige grunnlaget for karrierer i skipsfarten. Frem til begynnelsen av 1990 årene var sjømannskolen i drift som en fylkeskommunal skole. Da ble utdanningsvirksomheten lagt ned og skolen ble solgt på det private markedet. Nå erstattes det fine skolebygget av moderne leiligheter.

av admin, publisert 31. januar 2013 | Skriv ut siden