Vest- Agder fylkeskommune skal fortsatt delta i Nordisk Transportpolitisk nettverk i 2007. Det besluttet fylkestinget i går. Nettverket har vært en videreføring av arbeidet med å styrke transportkorridoren Nordic Link fra Norge via Jylland til det øvrige Europa. De første årene fungerte nettverket som et interregionalt prosjekt med tilskudd fra EU’s regionale fond. Da dette opphørte i 2005 ble det besluttet at nettverket skulle fungere videre som et selvstendig nettverk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden