Fylkesutvalget har bevilget 50.000 kroner til samlivsprogrammet LEVEL Vest-Agder og besluttet at fylkeskommunen skal delta i LEVEL teamet sammen med øvrige partnere. LEVEL består av fem kurs som omfatter samlivsutfordringer knyttet til ulike livsfaser. Programmet er siden 2004 utviklet i Kvinesdal kommune og gjennomføres i tillegg i Sirdal og Flekkefjord. En søker nå å spre programmet til alle kommunene i Vest-Agder samt utvikle egne kurs for nye målgrupper som elever i videregående skole, fremmedkulturelle og langpendlere.

Samlivsprogrammet ble etablert i november 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom Kvinesdal kommune, Kvinesdal videregående skole, Familiekontoret i Vest-Agder og Den Norske Kirke lokalt. Vest-Agder fylkeskommune har i perioden 2004-2006 bevilget 200.000 kroner til utvikling av programmet.
Forebygging av samlivsbrudd og arbeidet med å fremme gode samliv er en viktig samfunnsoppgave. LEVEL programmet ivaretar denne oppgaven gjennom et lokalt forankret, systematisk og faglig gjennomtenkt opplegg som håndterer samlivsutfordringene knyttet til ulike livsfaser.

av admin, publisert 16. april 2007 | Skriv ut siden