Fylkeskommunen har tatt imot et tilbudet om å overta bedehuset Emmaus på Gyland gård i Flekkefjord. Det skal arbeides videre med å avklare den fremtidige bruken av bygningen. Styret for bedehuset skriver i et tilbud til fylkeskommunen at det ikke ser seg i stand til å påta seg oppgaven med bevaring og vedlikehold av Emmaus, da det bygges nytt bedehus i bygda. Dette er en krevende oppgave. Fylkeskommunen kan overta bedehuset vederlagsfritt for bevaring, flytting eller riving.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. april 2007 | Skriv ut siden