Prosjektansvarlig er LO Vest-Agder og prosjektet gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunene på Agder. Hovedinnholdet i prosjektet vil være fire nettverkssamlinger for 20 kvinner i regi av Forandringsfabrikken i perioden fra april til oktober.
Det regionale partnerskapet, som tidligere ble kalt Verdiskapningsalliansen 2010 - bestående av fylkeskommunene, Innovasjon Norge, NAV, forskningsmiljøer og partene i arbeidslivet, stiller seg bak prosjektet.
Prosjekt Kvinnebygg AS setter fokus på kvinners deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og prosjektet har følgende mål:
  • Øke kvinners tilknytning til arbeidslivet
  • Bygge selvfølelse og yrkesstolthet
  • Øke fokus på kvinners deltidsarbeid, og at de må ha valgmuligheter
  • Økt status til tradisjonelle kvinneyrker
  • Motivere kvinner til å delta i samfunnsdebatten
  • Styrke kvinners og samfunnets syn på viktigheten av deres bidrag i demokratidebatten.
I tillegg til nevnte målformuleringer, legges det opp til at inspirasjon og involvering av deltakerne skal bidra til at deltakerne selv setter fokus på temaene i prosjektets målsetting. For øvrig vil det også gis nyttig informasjon om:
  • Medbestemmelse
  • Økonomi
  • Pensjon
  • Arbeidsmiljø.
Målgruppen for prosjektet er kvinner fra serviceyrker både i privat og offentlig sektor. Det er en forutsetning at målgruppens ledere også skal delta.

av admin, publisert 16. april 2007 | Skriv ut siden