Etablering av stipendtiltaket er et prioritert tiltak i et felles handlingsprogram for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Fylkeskommunene ønsker å bidra til et stipendprogram i forbindelse med at HiA blir universitet. Stipendene skal være knyttet til tema som har stor regional betydning, og som derved vil bidra til å styrke universitetet og regionen. Stipendene vil ha tre års varighet og det vil bli vurdert nye stipendiater hvert år.
Det legges opp til å få etablert en komite for vurdering av søknader og tildeling av stipendene. Komiteen vil bestå av personer fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, næringsliv/forskningsmiljøer i landsdelen og HiA.

av admin, publisert 17. april 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)