I et ”Felles handlingsprogram for Aust-Agder og Vest-Agder”,  som fylkestingene i Vest-og Aust-Agder vedtok i desember som del av fylkeskommunenes økonomiplaner, ble det besluttet at samarbeidet med Sørlandets største reiselivsmål Dyreparken, og med Skattejakten, vil bliSkattejaktpapegøye - minibilde videreført. Fra hvert av fylkestingene ble det lagt inn en bevilgning til kapitalutvidelse i Skattejakt AS med 750.000 kroner
På en ekstra generalforsamling i Skattejakt AS 2. februar ble det vedtatt å foreta en forhøyelse av aksjekapitalen fra en til fire millioner kroner og at eierne inviteres til tegning basert på nåværende aksjefordeling. Det vil si at Kristiansand Dyrepark AS tegner seg for 1.5 millioner kroner og de to fylkeskommunene gjennom Sørlandsreiser AS for et tilsvarende beløp.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2007 | Skriv ut siden