-Mitt forslag er at vi bør opprette et ”klimafond” som skal brukes til å gjennomføre konkrete utslippsreduksjoner i vår egen virksomhet, og profilere Vest-Agder som et fylke som tar klimaproblemene på alvor på eget nivå. Jeg vil derfor be administrasjonen utarbeide en sak om hvordan et ”klimafond” kan organiseres, og hvordan et slikt fond kan forvaltes, sa fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) da han svarte på en interpellasjon fra Dag Vige (V) om kjøp av klimakvoter i fylkestinget i dag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2007 | Skriv ut siden