I Vest-Agder var markeringen av ”Bonde for en dag”-markeringen lagt til gården til lagets fylkesleder Birte Usland. Hun er femte generasjon på gården. Driften omfatter 16 kyr med en melkekvote på 85.000 liter, jorbærproduksjon og en del skog.
Thore Westermoen vil ikke legge seg opp i landbruksoppgjøret ettersom fylkeskommunen ikke er part i den sammenhengen. Overfor avisen Lindesnes peker han peker på at fylkeskommunen medvirker for å gjøre sitt for landbruksområdene, det vil si distriktene. -Vi prøver å tilrettelegge for at det skal kunne gå an å jobbe og bo på landet. Vår holdning er at det skal være lett å bo og jobbe på landet, og derfor jobber vi blant annet nå med å heve standarden på fylkesveiene og med å få frem bredbåndslinjer til alle. Vi bidrar også med blant annet midler til utvikling av biobrensel i landbruket, økt satsing på tre som byggemateriale og gir tilskudd til småkraftverk, sier han.
Bondelagets fylkesleder uttrykte seg etter å ha hatt Westermoen i arbeid som gårdsgutt strålende fornøyd med innsatsen. Det var delig med litt avlastning, sa hun.

av admin, publisert 19. april 2007 | Skriv ut siden