Kommunal- og regionaldepartementet har gitt kommunikasjonshuset Dinamo oppdraget med å utvikle og gjennomføre en informasjonskampanje i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 10. september. Kampanjens målsetning er å gi faktainformasjon til velgerne, og dermed øke velgernes kunnskap om valgordningen. Vest-Agder fylkeskommune vil også informere om valget på sine nettsider under eget menypunkt om valget, i aktualitetsnyheter og gjennom et debattforum som vil pågå helt frem til valgdagen.

Det statlige oppdraget ble gitt til Dinamo etter at departementet har gjennomført en anbudskonkurranse der 11 reklame- og PR-byråer meldte sin interesse. Informasjonskampanjen vil ha en kostnadsramme på totalt 7,7 millioner kroner.
-I år innføres det legitimasjonsplikt når man stemmer – også på valgdaDebattforumannonse gen. Det er ikke lenger nok å oppgi fødselsnummer. For å kunne stemme, må man altså vise gyldig legitimasjon. Dette blir et viktig budskap fra departementet før valget, sier konstituert kommunikasjonssjef Anne Marit Schiong.
Vest-Agder fylkeskommune ønsker å få frem saker som angår fylkespolitikken på nettsidene. I den sammenheng deltar fylkespartiene med innlegg og oppfølging av debatten som er tilrettelagt. Fylkeskommunen har valgt å ta i bruk den teknologi internett representerer fordi det er en arena hvor mye av kommunikasjonen i samfunnet i dag skjer. Fylkeskommunen benytter også avisene i fylket til ukentlig kunngjøring av hva som skjer på debattforumet.

av admin, publisert 20. april 2007 | Skriv ut siden