Fylkesrådmann Tine Sundtoft imøtekommer fylkesutvalgets anmodning i forrige møte om et saksframlegg vedrørende fylkeskommunal utsendelse av valgmateriell Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
 
Fylkesutvalget bevilger kr. 482.000.- til utsendelse av valgmateriell (trykking av valglister, porto og konvolutter) til husstandene i Vest-Agder. Beløpet, som foreslås dekkes over ansvar 1039 – reserve politisk virksomhet er oppgitt uten merverdiavgift.

av Peersen, Tor, publisert 26. april 2007 | Skriv ut siden