Halvparten av søkerne til ingeniørstudiet i byggdesign på Høgskolen i Agder er jenter. – Det viser at det nytter å gjøre noe konkret for å rekruttere jenter, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Sigrun Vågeng. Hun viser til  "Jenter og teknologifag på Sørlandet", som er et partnerskapsprosjekt mellom Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. NHO og LO.  Formålet er å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, blant annet ved å vise frem jenter som forbilder.

Tallene fra Samordna opptak, som ble gjort kjent før helgen, viser at jentesøkningen til ingeniørfag på Sørlandet er økt igjen i år med hele med 25 prosent, fra 100 til 125. Det gir en jenteandel på 25 prosent. Til ingeniørstudiet i byggdesign er halvparten av de 74 søkerne jenter.
- Her er det mye å hente i en nasjonal satsing for å få flere jenter til å velge realfag. Dette gir resultater, sier Vågeng på NHOs nettsider.
Fred SkagestadProsjektet har hatt gode resultater de fire årene det har holdt på. På tre år er jentesøkningen til ingeniørfag økt med 300 prosent. Men man stopper ikke der: -Målsetningen er førti prosent jenter innen 2010. Resultatet fra bygg viser at det er mulig, sier undervisningsrådgiver i NHO Agder, Fred Skagestad som nylig ble tildelt Agderrådets likestillingspris for sin innsats for å få jenter til å satse på en teknologifaglig utdanning.

av admin, publisert 30. april 2007 | Skriv ut siden