Etter inspirasjon fra suksessen Female Future, har NHO Agder nå tatt initiativ til et program som skal mobilisere talenter fra innvandrerbefolkningen på Agder. Dette blir et pilotprosjekt som eventuelt kan formidles videre til andre landsdeler etter hvert. 30 innvandrere med høyere utdanning tilbys plass i denne omgang. Søknadsfristen er 8.mai, og programmet går over tre semestre, med oppstart i juni og avslutning innen utgangen av 2008. Fylkeskommunene på Agder deltar i det brede partnerskapet som står bak programmet. Søknadskjema. Brosjyre.

av Reed, Lisbeth, publisert 25. april 2007 | Skriv ut siden