Det er skrevet lite om kompassroser. Med støtte fra Riksantikvaren, registrerte fylkeskonservatoren 19 kompassroser som er hugget i fjell i Vest-Agder (2005). Det er utarbeidet en rapport.
Det digitale formidlingsprosjektet “Kompassroser i Vest-Agder”.
ABM (arkiv, bibliotek og museum)-seksjonen i fylkeskommunen ønsket å lage et digitalt formidlingsprosjekt om kompassrosene og rapporten er utgangspunktet til det faglige innholdet i prosjektet. Det ble søkt om midler og i 2006 bevilget ABM-utvikling/kulturnett.no kr 100 000 til prosjektet.
Ikke så langt fra en av de registrerte kompassrosene ligger Borhaug skole. Fylkeskommunen inviterte  til et samarbeid. Borhaug skole stilte opp med 7. trinn og to lærere. Prosjektgruppen i ABM-seksjonen og lærerne  tok et felles kurs i produksjon av digitale fortellinger. Elevene har laget fem digitale fortellinger som ligger på nettstedet www.kompassrose.no .
Digitale fortellinger
En digital fortelling er en samling bilder som er redigert sammen med lyd. En digital fortelling er ofte selvbiografisk, men i dette prosjektet er fortellingene temastyrte. Temaene tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og er knyttet direkte opp mot læreplanene for naturfag, norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk.
Den kulturelle skolesekken
Delen av prosjektet som inneholder de digitale fortellingene inngår i Den kulturelle skolesekken. Målgruppen er barn og unge fra 10 – 16 år, spesielt 7. trinn, samt andre brukere av Kulturnett Vest-Agder.
Prosjektdeltakere
ABM-seksjonen i Vest-Agder fylkeskommune har ledet det digitale formidlingsprosjektet og står for nettstedets webdesign. Prosjektgruppen har bestått av Marita Grimsø, Rune Holbek, Barb Lamprecht Håland og Steinar Eilertsen.
ABM-seksjonen har utviklet nettstedets sidemaler i samarbeid med Kari Brunvatne Kleivset i IT-seksjonen i fylkeskommunen og firmaet Recommended. 
Kulturminnevernseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune v/ fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar er ansvarlig for det faglige innholdet.
Prosjektgruppen har samarbeidet med Borhaug skole v/ enhetsleder Jonn Konradsen, lærerne Solveig Roksvåg og Steinar Evjen, samt elevene i 7. trinn ved Borhaug som har laget de digitale fortellingene.

av admin, publisert 6. desember 2008 | Skriv ut siden