I et programutkast som Lillesand Venstre har lagt ut på sine nettsider legges det opp til at partiet stiller seg skeptisk til en region som kun består av Agder-fylkene. ”Vi er inne i en ny regionsdebatt som angår Aust- og Vest-Agder. Dette er derfor ikke et riktig tidspunkt for å slå de to Agder-fylkene sammen. Venstre vil følge denne regionsdebatten nøye, og jobbe for at begge Agder-fylkene blir tilhørende samme region”, står det i utkastet som programkomiteen ber om innspill til.

Programkomiteen presiserer at forslaget ikke er ferdig på nåværende tidspunkt. Programmet vil bli vedtatt på et medlemsmøte senere i vår, skriver sekretær Hans Botnen Eide.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2007 | Skriv ut siden