Kunnskapsdepartementet har bevilget vel 12, 4 millioner kroner til Vest-Agder til kompetanseheving i forbindelse med Kunnskapsløftet i 2007. Fylkesmannen fordeler midlene til skoleeierne på grunnlag av politisk godkjente kompetanseplaner. Fylkeskommunens andel av disse midlene er rundt 4,3 millioner kroner. I tillegg har fylkeskommunens utdanningsavdeling avsatt 3,25 millioner av egne etter- og videreutdanningsmidler til sentrale tiltak for kompetanseheving knyttet til skolereformen Kunnskapsløftet. Hovedutvalget for kultur og utdanning godkjente i dag fylkeskommunens kompetanseplan for Kunnskapsløftet som kreves for å få tildelt de statlige midlene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2007 | Skriv ut siden