Regjeringen fremmet før påske et forslag om lovregulering av reklame i skolen gjennom opplæringsloven og privatskoleloven. De nye lovbestemmelsene sier at skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. -Jeg  er opptatt av å få en lovregulering som i størst mulig grad skjermer elevene mot uønsket reklame og uønsket påvirkning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2007 | Skriv ut siden

I dag fordelte hovedutvalg for kultur og utdanning en "ekstrapott" med spillemidler på 2,17 millioner kroner til 12 prosjekter rundt i Vest-Agder. Midlene som er disponert kommer blant annet fra påløpte renteinntekter, inndradde midler fra prosjekter som ikke er blitt realisert eller som er blitt billigere enn forutsatt. Det som karakteriserer årets tildeling av rente- og inndradde midler er idrett og friluftslivsanlegg som har stor brukervennlighet med lav terskel for deltakelse. Spesielt gjelder dette anleggene ved Tordenskjoldsgate skole og Lovisenlund skole i Kristiansand. Rehabilitering av garderobeanlegget ved Listahallen svømmehall i Farsund er også prioritert der rehabiliteringen er påtrengende.

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer