Miljøverndepartementet har nå vedtatt at det opprettes skjærgårdspark i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord, i det tilbudet om inngåelse av skjærgårdsparkavtale har tilstrekkelig oppslutning fra de aktuelle grunneierne. Fylkeskommunen har gått inn for etablering av en slik skjærgårdspark. -Opprettelse av skjærgårdsparken vest for Lindesnes innebærer en betydelig styrking av friluftslivet ved sjøen på Sørlandet, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy i en pressemelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. april 2007 | Skriv ut siden