Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning er svært imponerte over dette flotte skoleanlegget Sirdal videregående skole rår over på Tonstad. I forbindelse med et møte i hovedutvalget på skolen forrige uke fikk de blant annet prøve seg i skyting. Ved hjelp av kyndige elever som satser på skiskyting viste fylkespolitikerne at deres treffsikkerhet og evne til å plukke poeng er meget varierende. Veteranen i utvalget Helge Andresen (H) fra Søgne viste at skytestillingen hans er prima og han klarte også å prikke inn skuddene sine sånn noenlunde innenfor skiva.

Flott anlegg og bygningerSirdal videregående skole på Tonstad
Sirdal videregående skole er en forholdsvis ny skole med trivelige og velholdte bygg. Skolen flyttet inn i nye lokaler i 1986. Andre byggetrinn, med en helt ny fløy, stod ferdig i 1991. Hele skolen er bygd av Sirdal kommune. Fylkeskommunen disponerer lokalene som også omfatter idrettshall, treningslokaler, skyteanlegg, kino, kulturhus, fotballanlegg, svømmehall og arenaer for andre typer idrett. I samarbeid med Sirdal Ski benytter en seg også av Feed skiskytingsanlegg som er landets beste sommeranlegg og som besøkes av landslag fra mange land til treninger.
 
Skolens tilbud
Skiskytter fra Sirdal videregående skole
Skiskytter fra Sirdal videregående skole
Sirdal videregående skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram og idrettsfag. Av vel 90 elever på skolen går rundt 80 på idrettsfag. Tilbudet om studiespesialiserende utdanningsprogram er nå under avvikling fordi det ikke er søkere nok. Det går nå ut kun 12 til 15 elever av grunnskolen i Sirdal som også søker andre tilbud innen videregående opplæring, derfor har fylkespolitikerne innsett at det skal satses på idrettsfag på skolen. De som går på studiespesialiserende program blir ferdige neste skoleår.
 
Godt miljø
Skolens visjon i perioden:  "Et godt sted å være. Et godt sted å lære." Elever og personalet har vært veldig flinke til å ta vare på skolen sin.  I tillegg til ordinære klasserom og grupperom har har skolen to datarom.  Et av disse er åpent til enhver tid, slik at elevene kan benytte maskinene i friminutt/fritimer. Et av klasserommene disponeres til "filmrom" med fastmontert prosjektor, storskjerm og et lydanlegg.  I tillegg til å vise film, brukes rommet dersom noen for eksempel ønsker å ha en powerpoint-fremvisning i forbindelse med undervisning, elevarbeid eller lignende.
 
I flere år er det praktisert "Åpen skole" hver tirsdag og torsdag. Da kan elevene komme og benytte skolens lokaler og datamaskiner til elevarbeid eller annet.  Det har vært en lærer som har vært tilstede og dersom elevene ønsker hjelp av denne læreren, kan de bare spørre.
Gunstig internattilbud

 Sirdal kommune driver internatet som elever ved Sirdal videregående skole kan bo på.  Det er delt i to enheter; Øyghedlar og Monan. Alle elever under 18 år bor på Øyghedlar elevheim. Internatet er trivelig og moderne med tilsyn 24 timer i døgnet. Alle bor på enkeltrom med toalett og dusj og har tilgang til fellesrom med TV. Det er også tilgang til internett. Elevene tilbys frokost med niste fem dager i uken og middag fire dager i uken. Dette er inkludert i husleien. Stipend fra Lånekassen dekker husleien ved elevheimen. 
Steinar Kristensen er fornøyd med skytingen
Steinar Kristensen (KrF) er fornøyd med skytingen, mens politikerkollega Vivian Solås Klok (SV) får instruksjon av en av elevene.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden