Rogaland, Aust - og Vest - Agder fylkeskommuner er gått sammen med politiet, andre offentlige etater og transportnæringen i disse tre fylkene for å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse på transportområdet. Bakgrunnen er blant annet at det på et årlig transportberedskapsmøte i november i fjor var enighet om et ønske om å utarbeide en risiko og sårbarhetsanalyse for transport i de tre fylkene. Samferdselsdepartementet har stilt midler til prosjektet. Transportnæringen har gitt beskjed om at også de vil stille nødvendige ressurser til prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2007 | Skriv ut siden