Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KRF) fra Rogaland har spilt en sentral rolle i samband med den forestående regionreformen. Som saksordfører for første etappe ga hun før påske uttrykk for at det var uforsvarlig å få klar kommunalkomiteens innstilling til Stortinget om saken innen 17. april, slik fristen var. Hun ville forlenge fristen til 4. april, men vant ikke frem med sitt syn i kommunalkomiteen. Dermed trakk hun seg fra saksordføreroppgaven, noe som er svært sjeldent i nasjonalforsamlingen.

Tørresdal nevner at tidsnøden som har oppstått må regjeringspartiene selv bære ansvaret for, og hun begrunner det slik til Bergens Tidende: -Det har vært samtaler mellom KrF og regjeringspartiene for å komme til enighet på en rekke punkter. Men disse samtalene har ikke ført frem, og regjeringspartiene har på sin side bedt om mer tid. Nettopp derfor forundrer det meg at de ikke er mer imøtekommende overfor meg som saksordfører. Etter å ha blitt nedstemt på denne måten i komiteen, måtte jeg bare sette foten ned og overlate ansvaret til andre, sier hun.
Komiteens leder, Tore Hagebakken (A) fra Oppland overtar nå arbeidet med å føre saken i havn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2007 | Skriv ut siden