I løpet av de seneste dagene har samtlige husstander i Vest-Agder og grensekommunene: Iveland, Birkenes, Lillesand og Evje og Hornnes i Aust-Agder mottatt en Naturlos-brosjyre. Den inneholder ikke mindre enn invitasjon til 101 forskjellige lærerike natur- og kulturvandringer i friluft og noen gjentas flere ganger. På vandringene blir en med en naturlos som ønsker å øke forståelsen for hvordan mennesket har brukt og påvirket naturen gjennom historien og i våre dager. Deltakelsen er gratis med mindre det ikke er markert noe annet i forbindelse med turbeskrivelsen i brosjyren.

Årets program starter med et arrangement kalt ”Blomstereventyret i Hålandsheia” i Mandal
Fra Odderøya Foto: Midt-Agder Friluftsråd
Odderøya i Kristiansand er et av stedene som kan oppleves
29. april og avsluttes med arrangementet ”Friluftsnisser i Helleviga” i Søgne 11. desember. De 99 andre arrangementene har alle ulike fokus og de er spredd på en rekke steder både i innlandet og ved kysten og i byer og bygder. Naturlos-opplegget har eksistert i flere år og det har fått en svært god oppslutning både av deltakere på arrangementene og fra initiativtakere til nye arrangementer.
Naturlos-ordningen koordineres av: Kristiansand og Opplands Turistforening, Midt-Agder Friluftsråd, Skogselskapet i Vest-Agder, Friluftsrådet Region Mandal og Lister Friluftsråd. Utover Vest-Agder fylkeskommune ytes det også økonomisk støtte fra Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Kristiansand kommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2007 | Skriv ut siden