I fjor vår nedsatte fylkeskommunen et eget utvalg i samarbeid med Søgne kommune for å få til en nødvendig plan for videreutvikling av Søgne videregående skole. Utvalget foreslår nye utviklingsspor for skolen som skal sendes på høring og vurderes nærmere. Et forslag er at det bygges en kombinert videregående skole, det vil si en skole med flere utdanningstilbud i Søgne innen 10-15 år. Videre foreslås det at den nåværende skolen videreutvikles til en ”grønn” nisjeskole.  Det legges videre opp til at skolen skal starte et studiespesialiserende  - tidligere benevnt allmennfaglig - studieprogram fra skoleåret 2009/2010. Hovedutvalg for kultur og utdanning sluttet seg i dag til forslagene. Saken skal videre til fylkesutvalget.

av admin, publisert 26. april 2007 | Skriv ut siden