Hovedutvalg for kultur og utdanning fastsatte i går programmet og kurstilbudet for de videregående skolene i fylket for det kommende skoleåret. Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 6589 søkere til de fylkeskommunale skolene. Det er noen flere enn tilsvarende antall i fjor. Utvalget ble forelagt fylkesutdanningssjef Eva Berghs (bildet) forslag til tilpasninger av tilbudene ved de enkelte skolene på bakgrunn av blant annet søkernes ønsker. De fleste av disse ble vedtatt med noen justeringer som politikerne foretok.

I år er de videregående skolene midt inne i en prosess hvor tilbudsstrukturen er under omlegging. Dette har sammenheng med utdanningsreformen Kunnskapsløftet. I perioden fra 2006 til 2009 omgjøres 15 tidligere studieretninger til 12 nye utdanningsprogrammer.
Det registreres at det er større press på skolene i Kristiansands-regionen enn resten av fylket når det gjelder søkere.
En gjennomgang av søkernes utdanningsønsker viser at det flere som nå søker utdanning innen elektrofag, design og håndverk, media og kommunikasjon samt musikk, dans, drama. Det er en reduksjon i søkere til språkfag, bygg- og anleggsfag og tidligere ”mekaniske fag”. Fra kommende skoleår vil det ikke lenger bli tilbudt utdanning i tekstilfagene i Vest-Agder på grunn av for få søkere. Fylkeskommunen samarbeider imidlertid med andre fylkeskommuner, der i blant Aust-Agder, om plasser for de som måtte søke tekstilfaglig utdanning.
Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen er nå i gang med å forberede årets inntak. For søkerne er 13. juli en merkedag. Da gis det informasjon til søkerne om resultatet av inntaket. Etter at søkerne så svarer ja eller nei til tilbudet de har fått gjennomføres det et andre inntak. Resultatet av det blir gjort kjent 8. august. Etter skolene starter det kommende skoleåret 21. august vil den enkelte skole kunne fylle opp eventuelt ledige plasser. 
Det gis også informasjon om inntaket på nettstedet www.vigo.no

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden