Igangsetting av nye opplæringstilbud på de videregående skolene i Vest-Agder fra kommende skoleår vil koste fylkeskommunen rundt 10 millioner kroner, i følge administrative beregninger. Det må foretas bygningsmessige tiltak på i alt seks av skolene. Det største løftet er at foreta ombygninger for at flere skoler skal kunne ta imot søkere med særskilte behov. Fylkesutvalget uttrykte seg i dag  i hovedsak enige i ombyggingsforslagene, men ber om at det blir foretatt en ny gjennomgang av investeringskostnadene.

av admin, publisert 12. april 2007 | Skriv ut siden