-Samfunnet har behov for eldre av økonomiske grunner. Dere bidrar til verdiskapning, til å avdempe mangel på arbeidskraft og til å dekke behovet for erfaring og innsikt. Dere sitter inne med omfattende realkompetanse i form av både lærdom som finnes i bøker – og som ikke kan læres gjennom bøker, sa fylkesordføreren.
Han viste også til sosiale årsaker og fremhevet de eldres betydning knyttet til stabilitet og nettverk, som limet i samfunnet. -Jappetiden medførte en nedvurdering av det erfarne og det eldre sto for, og en nokså ukritisk hyllest av det de unge representerte i arbeidssammenheng, Ledere skulle helst ikke være over 30 år, og de skulle bringe med seg det nye på en dynamisk, moderne og effektiv måte. Det gikk galt!
Blant kulturelle grunner trakk Westermoen frem historien, tilhørigheten og verdiformidlingene de eldre representerer. – Å bli gammel er som å bestige et fjell - du blir andpusten, men har bedre utsikt. De verdiene som vi har bygd på i tusen år har vist seg å være bæredyktige. I dag rokkes mye av grunnlaget. Det er betenkelig. Vi har alle et ansvar her – ikke minst den eldre slekt, konkluderte Westermoen med.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2007 | Skriv ut siden