Formålet med tilskuddsordningen er å gi støtte til ulike tiltak relatert til kystkultur. En ønsker å medvirke til å bevare kulturverdier på land og sjø gjennom en tilskuddsordning.  -Vern, formidling og bruk av kulturarven langs kysten er viktige elementer i videre utvikling av lokalsamfunn og regioner. Departementet har som et mål at satsingen på kystkultur kan medvirke til å bevare kulturverdier på land og sjø som er typiske for ulike tidsepoker. Det er også et mål å ta vare på områder på kysten og drifts- og produksjonsformer i fiskeri- og kystnæringa, slik at utviklingen her kan dokumenteres, sier statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.
Jo van der Eynden opplyser at det nasjonale fyrmuseumsnettverket ut over Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum består av Tungenes fyr i Randaberg i Rogaland, Dalsfjord fyrmuseum i Møre og Romsdal og Lofotmuseet i Nordland.
-Vi søkte om å bli tildelt 1,1 millioner kroner. Om ikke vi fikk søknaden helt innfridd kan vi nå få finansiert flere tiltak. Vi skal som et tiltak, sammen med Statsarkivet i Kristiansand, utarbeide en dokumentasjon av kullblussperioden på Lindesnes fyr. Et annet er å utgi et fyrhistorisk årsskrift for hele nettverket. Det skal gjennomføres en konferanse i forbindelse med ti års jubileet for Fyrhistorisk Forening. I tillegg vil det bli arbeidet med å utvikle databaser over ulike typer fyrhistorisk materiale, sier Jo van der Eynden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2007 | Skriv ut siden