Agder Naturmuseums utbyggingsplaner legges nå definitivt på is. De rød-grønnes reviderte budsjett var begredelige saker, sier direktør Ovin Odø. Han bekrefter overfor Sørnett at Agder Naturmuseum i Kristiansand ikke får de hardt tiltrengte pengene som skulle finansiere utbyggingen av museet, i alle fall ikke med det første. -Vi må nå sette vår lit til budsjettet i 2008. Foreløpig står alt på vent, sier Odø til Sørnett.

Vest-Agder fylkeskommune har politisk besluttet å yte et netto finansieringsbidrag på henimot 7,5 millioner kroner til tredje byggetrinn på Agder naturmuseum og botaniske hage. Et enstemmig fylkesting besluttet det i juni i fjor. Finansieringen ble  forutsatt delt mellom staten, fylkeskommunen og kommunen. Staten forespeilet i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 en totalbevilgning på kr 37 mill. fra 2007 på bakgrunn av en kostnadsramme på kr 61,9 mill. Den kom ikke og det ble jobbet for å få den inn i det reviderte nasjonalbudsjettet.
 
Toril RundenFylkesvaraordfører Toril Runden tok saken opp saken overfor kulturminister Trond Giske da han besøkte Kristiansand i januar i år. -Når det gjelder tredje byggetrinn ved Agder Naturmuseum står kommune og region skulder ved skulder og disse ble trukket helt opp til ørene da vi forsto at dette byggeprosjektet ikke ble tilgodesett over statsbudsjettet i år. Jeg kan love at skuldrene våre ikke vil senke seg før dere innfrir. Av hensyn til våre ømme muskler ber jeg derfor om at det skjer ved første anledning, sa hun til Giske. Han har tydeligvis ikke fått til en løsning for museet.
 I 1985 forelå det en utbyggingsplan for museet i tre trinn. Første byggetrinn stod ferdig i 1990 og det neste i 2002. Byggetrinn tre skal primært dekke et sterkt behov for bedre magasinering av samlingene og i tillegg kontorfasiliteter og undervisningslokaler. Byggeriet omfatter også utvidelse av utstillingslokaler, nytt auditorium og et elevverksted med lager, samt en fullstendig fornyelse av lokalene for vitenskaplig arbeid, med laboratorier, magasiner og fagkontorer. Det skal i tillegg bygges en driftsavdeling for den botaniske hagen med nytt produksjonsveksthus, lager og arbeidsrom, samt personalrom.

Museets samlinger inneholder i dag henimot 90.000 naturhistoriske gjenstander. Disse er hovedsakelig fra Agder-regionen. Dette materialet representerer verdifull kunnskap om naturmiljøet i regionen. Mye av dette er i dag oppbevart under særdeles dårlige forhold. Arbeidsrommene for fagavdelingene er i tillegg basert på midlertidige løsninger som er lite hensiktsmessige.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2007 | Skriv ut siden