E39 strekningen mellom Vigeland og Osestad i Lindesnes kommune er en av de verste stamveistrekningene i Syd-Norge.  Parsellen har vært inne i handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan flere ganger, men har blitt skjøvet ut. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet budsjettforslaget fra Statens vegvesen Region Sør til Statsbudsjett 2008 ble det gitt klar melding om at en ytterligere forskyving av dette prosjektet i tid ikke aksepteres.

av Macdonald, Cheryl, publisert 30. mai 2007 | Skriv ut siden