De nye kommunestyrene og fylkestingene som blir valgt til høsten skal velge råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Loven om dette blir satt i kraft fra 10. september.  -Det er fint at alle kommunene og fylkeskommunene får slike råd. Mennesker med nedsatt funksjonsevne vet best hva en må gjøre for at de skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Rådene skal hjelpe oss å bruke denne kunnskapen på en god måte, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Kommunene og fylkeskommunene skal etter loven sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig deltakelse i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for funksjonshemmede. For dette formålet skal kommunene og fylkeskommunene opprette råd eller annen representasjonsordning for menneske med nadsett funksjonsevne.
Kommunene og fylkeskommunene har etter loven stor frihet til å utforme rådene slik de selv synes er best. De kan også velge andre løsninger enn tradisjonelle råd. Små kommuner kan ha felles råd, og det går an å ha felles råd for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne.
Kommunene og fylkeskommunene må drøfte med organisasjonene for menneske med nedsatt funksjonsevne hva slag råd de skal ha. Om en ordning skal fungere godt, må den ha legitimitet. Dersom et felles råd for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne er aktuelt, må organisasjonene til de eldre også være med i drøftingene, skriver departementet i pressemreldingen.
Vest-Agder fylkeskommune har i flere år praktisert en ordning med fylkesdekkende råd for både funksjonshemmede og eldre.

av admin, publisert 4. mai 2007 | Skriv ut siden