Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil etablere et program for skolebibliotekutvikling. – Vi vil sette skolebibliotekene i stand til å utnytte sitt pedagogiske potensial, sier Djupedal i en pressemelding. Programmet skal løpe fra 1. januar 2008. Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å utrede programmets innhold i samarbeid med ABM-utvikling og andre interessenter. Det er derfor for tidlig å si noe om økonomiske rammer, faglige prioriteringer og virkemidler.

- Det er viktig å understreke at programmet ikke setter til side de lovpålagte oppgavene som kommuner og fylkeskommuner har som skoleeiere. Jeg forventer at kommunene og fylkeskommunene følger opp og gir skolebibliotekene gode rammer, sier Djupedal.

Det var på et arrangement i regi av Norsk bibliotekforening i går at statsråden presenterte planene om etablering av programmet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2007 | Skriv ut siden