Seks storbyområder fikk i april til sammen 107,2 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet for å gjennomføre særlige tiltak for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne. Midlene hentes fra årets bevilgning til den statlige ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene. Kristiansand-området ved Vest-Agder fylkeskommune fikk en pott på 11,1 millioner kroner mot 25 millioner kroner i fjor. Nå ser det imidlertid ut til at potten kan bli større.

Flere nyhetsbyråer melder i dag at regjeringen fjerner sitt eget kutt i støtten til kollektivsatsing i storbyene. I statsbudsjettet kuttet regjeringen i pengestøtten til storbyer med kollektivambisjoner med 47,2 millioner kroner. Det ble det bråk av, ikke minst internt blant de rødgrønne selv.
I revidert nasjonalbudsjett som legges frem i morgen blir kuttet tilbakeført. Dermed blir totalpotten 150 millioner kroner som skal deles mellom Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hvor mye hver enkelt kommune får er foreløpig ikke kjent.
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2007 | Skriv ut siden