Flertallet av representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at fylkestinget i junimøtet skal be Statens vegvesen søke sentrale myndigheter om en ny bompengerunde i Kristiansand. Det legges opp til at en såkalt ”Samferdselspakke for Kristiansandsregionen - fase en” som har en foreløpig øvre investeringsramme på 1340 millioner kroner skal delfinansieres gjennom bompengene. Hovedutvalget støttet også at bompengetaksten for lette biler økes til 20 kroner og til det dobbelte for kjøretøy over 3500 kilo. Det åpnes for rabattordninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2007 | Skriv ut siden