Global Future er en talentmobilisering av innvandrere med høyere utdanning på Sørlandet. Global Future skal bidra til at høyt kvalifisert arbeidskraft, som til nå ikke er tatt i bruk, kvalifiseres til stillinger og styreverv som gir vekst og langsiktig verdiskaping i landsdelen.
Arbeide for et mer velfungerende og inkluderende arbeidsmarked, vil gjøre at mangfoldet blir synliggjort og nye forbilder blir løftet frem. Global Future skal også bidra til at det etableres flere bedrifter og stimulere til gründertenking. Det er et mål at Sørlandet skal markere seg som en attraktiv landsdel, hvor alle kan bruke sin kompetanse og skape seg et godt liv.
Målgruppen for Global Future er innvandrere med høyere utdanning i aldersgruppen 30-50 år. Programmet skal favne ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse. Deltakerne kan være personer som i dag har relevant jobb i forhold til utdanningen sin, selvstendig næringsdrivende, arbeidsledige eller personer som er overkvalifisert for det de arbeider med i dag.
Følgende partnere står bak programmet: Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, Cultiva, LO i Aust- og Vest-Agder, NAV Aust- og Vest-Agder, Høgskolen i Agder, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Innovasjon Norge, Adecco Kristiansand, Kristiansand kommune, Arendal kommune, KS Agder og NHO Agder. 

av admin, publisert 8. mai 2007 | Skriv ut siden