Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte i dag enstemmig at det opprettes en kulturbyggkomite i Mandal til å lede det videre arbeidet med prosjektering av et kulturhus. Fylkeskommunen ønsker å delta i denne komiteen med sin fagadministrasjon. Hovedutvalget går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal gi økonomisk tilskudd til arbeidet med videre prosjektutvikling i denne forbindelse. Hovedutvalget forutsetter at det blir fremlagt en egen sak for fylkestinget om Vest-Agder fylkeskommunes bevilgning til prosjektet når planene for kulturhuset er mer konkrete, herunder muligheter for statlig støtte.

Det er over ti år siden fylkestinget utpekte plasseringen av fire regionale kulturbygg i fylket, ett i Mandal.  At bystyret i Mandal nå enstemmig har vedtatt realisering av bygget er imponerende, mener fylkeskommunen. Kulturhuset bidrar til å følge opp fylkeskommunens visjoner for "Kultur i Vest-Agder" om utbygging av kulturelle møteplasser.

"Kulturhus for alle" er overskriften for kulturhuset. Kommunen har skissert et romprogram med et bruttoareal på 4.520 m2. Bygget skal inneholde bibliotek, storsal som skal brukes til teater, konserter, dans og som storsal for kinoen, sidescene/blackbox, liten kinosal, utstillingslokaler og galleri, kulturlivsbase for det frivillige kulturlivet, samspillrom/prøvesal for kor, korps og orkester, danse- og dramasal, øvingsrom for kulturskolen, band og korps, multimediaverksted og lokaler for billedkunst og kunsthåndverk.

Byggeprosjektet er kostnadsberegnet til 160 millioner kroner. Det satset på at det skal stå ferdig i 2010.

Fylkesutvalget behandler også saken 5. juni.

av admin, publisert 31. mai 2007 | Skriv ut siden