Stortinget har nå fått til behandling endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Disse omfatter blant annet innføring av ordning med gratis læremidler i videregående opplæring fra høsten 2007, KS har, i følge organisasjonens nettsider, gitt Stortinget innspill om at fylkeskommunene må få dekket sine merkostnader til bærbare pc-er når de får ansvaret for gratis læremidler. KS anslår at ordningen vil koste fylkeskommunene om lag 4 000 kroner per elev over et treårsløp - ut over den kompensasjonen som regjeringen har foreslått.

KS legger til grunn totalkostnader på 7 500 kroner til pc-ene. Ut fra et totaltall på 197 000 elever i videregående skoler ville dette gi en merutgift på vel 260 millioner kroner årlig. Dersom man kun regner kostnadene for den tredjedelen av elevene som i dag betaler for pc, utgjør dette behov for en årlig kompensasjon på om lag 80 millioner kroner årlig fra 2009 når ordningen er fullt innført.
KS mener at staten må kompensere for fylkeskommunenes merkostnader til bærbare pc-er. Som et minimum bør staten kompensere for satsingen på dagens nivå. Dette kan gjøres ved å bevilge 40 millioner kroner i 2008 og 80 millioner kroner årlig fra og med 2009.
 
KS viser til at med satsingen på bærbar pc følger kostnader som fylkeskommunene må dekke for å få fullt utbytte av bruken. Dette dreier seg om blant annet lisenskostnader knyttet til diverse elektronisk læremateriell, programvare, teknisk support, utvidet IKT-bemanning og generell utbygging av infrastruktur på IKT-området som utvidet strømkapasitet, nye koplingspunkter, oppgradering av bredbåndskapasitet m.v. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer